Skip to main content

Sporten en bewegen voor iedereen met een beperking

Sporten en bewegen voor iedereen met een beperking

Sport en bewegen mogelijk maken voor iedereen met een beperking. Met dat doel kwamen de gemeenteambtenaren in de regio Eemland in 2017 jaar voor het eerst bij elkaar. Met het convenant “Grenzeloos Actief” is de samenwerking van 2019 tot en met 2022 geborgd.  Daarmee gepaard is er een regionaal samenwerkingsverband opgezet rondom aangepast sporten. Op www.unieksporten.nl kan iedereen met een beperking de mogelijkheden terugvinden. 

Door betere en verdere samenwerkingen zal het aanbod en netwerk in de toekomst blijven groeien. Het streven is om voor iedereen die in beweging wil komen een passende plek bij een sportvereniging of sportaanbieder te vinden zo lokaal mogelijk. Op woensdag avond 14 december werd de samenwerking tussen de gemeente Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg verlengd. In sportcomplex Amerena werd deze bekrachtigd door de ondertekening van het hernieuwde convenant voor de periode van 2023 – 2026. Na ondertekening werd gelijk uitvoering gegeven aan de kennisdeling over sport en bewegen met niet aangeboren hersenletsel.  

  • Bunschoten P. van Asselt

  • Convenant foto gezamenlijk

Aangepast sporten

Sportdeelname onder mensen met een beperking ligt aanzienlijk lager dan bij mensen zonder beperking. “Er zijn verschillende redenen waardoor mensen met een beperking een drempel ervaren om te gaan sporten. Eén daarvan is omdat ze niet goed weten wat er mogelijk is en waar dit mogelijk is, maar ook omdat ze bijvoorbeeld moeite hebben om er te komen. Door de regionale samenwerking is al het aanbod in kaart gebracht en terug te vinden op www.unieksporten.nl. Middels de regionale samenwerking wordt er snel geschakeld tussen de buurtsportcoaches en weten we van elkaar wat er speelt binnen de verschillende gemeenten met als uiteindelijke doel om zoveel mogelijk inwoners met een beperking toe te leiden naar een passende plek bij een sportvereniging of sportaanbieder.” aldus Luuk Fugers, regio coördinator aangepast sporten. 

Samenwerking

De samenwerking gaat verder dan het in kaart brengen en actualiseren van de sportmogelijkheden voor mensen met een beperking. Op beleidsniveau zitten de verschillende gemeenten om tafel en stellen de gemeenten buurtsportcoaches in de gelegenheid om ook op uitvoerend niveau samen te werken. Dit leidt tot mooie verbindingen waar (potentiële) sporters met een beperking, maar ook sportverenigingen en sportaanbieders in de regio Eemland van kunnen profiteren.

In de gemeente Bunschoten wordt er handen en voeten gegeven aan aangepast sporten door het Sportplatform en de buurtsportcoaches. Heb je vragen over aangepast sporten, zoek jij een sporthulpmiddel of wil je als vereniging uniek sportaanbod aanbieden? Neem dan contact op met het Sportplatform of de buurtsportcoaches (Bunschoten@nbss.nl).

Lees verder

Column: Week Tegen Pesten

Column: Week Tegen Pesten

Stichting School & Veiligheid heeft de Week Tegen Pesten dit jaar georganiseerd van 26 t/m 30 september. Het thema van dit jaar was Grapje! Moet toch kunnen?! Helaas vindt pesten nog steeds plaats binnen alle leeftijden en binnen alle lagen van de maatschappij. Afgelopen week hebben Nationaal Bureau Sport Stimulering (NBSS) en de Boei samen opgepakt en zich sterk gemaakt tegen pesten op de basisschool. In deze week kregen de kinderen van groep 7 op verschillende basisscholen in de gemeente Bunschoten les over pesten.

Week tegen pesten in een ander jasje
Dit jaar was de week tegen pesten in een ander jasje gegoten. De les was nl. nu 30 min in het klaslokaal waar De Boei uitleg heeft gegeven over wat wel niet grappig is, wat humor is en dat dit voor iedereen anders is. Daarna ging de klas lekker naar buiten! De geleerde stof in de klas werd daardoor meteen in de praktijk gebracht op het schoolplein waar de leerlingen aan de slag zijn gegaan met activiteiten waar samenwerken en rekening houden met elkaar centraal stond.

Er werd afgesloten met het maken van een mindmap met tips tegen pesten op het schoolplein. De mindmap werd op het schoolplein gemaakt met stoepkrijt. Het centrale thema was ‘tips tegen pesten’. Doordat het op een schoolplein werd gemaakt, konden ook andere kinderen tijdens het buitenspelen kijken naar wat groep 7 had gemaakt en daar misschien ook steun uit halen. Zo bereikte het de hele school. De mindmap had als neveneffect ook een signalerende werking voor de groepsleerkracht. Zo werd er bij een school vaak opgeschreven dat als je gepest werd, je het moest negeren. Dat is niet de beste oplossing en hier kan de leerkracht op een later moment op terug komen.

Pesten stopt niet vanzelf
Het is belangrijk te beseffen dat u en ik pesten niet zullen stoppen. Pesten ligt niet helemaal aan de gepeste of de pester maar het is een groepsprobleem. We kunnen kinderen wel handvatten en bescherming bieden voor wie het nodig heeft. Kinderen dienen te leren dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor wat er in hun omgeving gebeurt, zoals een van de tips luidt: “Niet staren maar helpen!”. Ook als omstander mag jij iemand aanspreken op zij of haar gedrag of opkomen voor het slachtoffer. Ik wil andere docenten, trainers en ook ouders oproepen om deze én alle weken die volgen ook meer aandacht te geven aan de verantwoordelijkheid die kinderen zelf dragen. Laten we sport als verbindingsmiddel inzetten, want sport doet iets met je. Maar laten we er dan ook voor zorgen dat de inclusiviteit daadwerkelijk gewaarborgd wordt.
 

Lianne, de buurtsportcoach van Bunschoten.

Meer lezen? Bekijk het artikel in de Bunschoter.

Lees verder

0
    0
    Jouw aanbod
    Jouw aanbod is leegGa terug naar het aanbod